Numar total de pagini: 729

Ultimele articole publicate


  `

  Ultimele mesaje

   • Ungureanu Mirel: Salutare Cum pot descarca revistele ?...
   • stan ion: cum sa deschide revista sa pot vedea uu...
   • Admin: Am raspuns pe e-mail....
   • Liviu Popa: Buna, Am avut o publicatie in Tehnium p...
   • Admin: Speram sa va ajute....
   • Admin: Buna Ion, scopul intial al website-ului ...
   • Ion: Buna ziua, Am o mare rugăminte legat ...
   • Costica Neculau: Multumesc! O carte foarte buna ca incepa...
   • Admin: tocmai am verificat si functioneaza...
   • Morariu Calin: Fisierul revista_ret_no.14_-_publicata_...

  Parametrii condensatoarelor

  Articol din cartea: A,B,C… Electronica in imagini

  Autori: ing. N. Drăgulănescu, ing. C. Miroiu,ing. D. Moraru

  1. Coperta carte A,B,C… Electronica in imagini
  2. Introducere
  3. Capitolul 1 - Rezistoare
  4. 1.1. Clasificarea rezistoarelor
  5. 1.2. Parametrii rezistoarelor
  6. 1.3. Simbolizarea si marcarea rezistoarelor
  7. 1.4. Rezistoare fixe
  8. 1.4.1. Rezistoare peliculare
  9. 1.4.2. Rezistoare bobinate
  10. 1.4.3. Rezistoare de volum
  11. 1.5. Conectarea in serie, paralel si mixta a rezistoarelor
  12. 1.6. Comportarea in curent alternativ a rezistorului
  13. 1.7. Aplicatii ale rezistoarelor fixe
  14. 1.8. Rezistoare variabile si semi variabile
  15. 1.9. Rezistoare neliniare
  16. 1.9.1 Termistoarele
  17. 1.9.2 Varistoarete
  18. 1.9.3 Fotorezistoarele
  19. Capitolul 2 Condensatoare
  20. 2.1. Capacitatea unui condensator; clasificarea condensatoarelor
  21. 2.2. Parametrii condensatoarelor
  22. 2.3. Simbolizarea si marcarea condensatoarelor
  23. 2.4. Condensatoare fixe
  24. 2.4.1. Condensatoarele ceramice
  25. 2.4.2. Condensatoare cu hartie
  26. 2.4.3. Condensatoare cu pelicula din material plastic
  27. 2.4.4. Condensatoare cu mica
  28. 2.4.5. Condensatoare electrolitice
  29. 2.5. Condensatoare variabile si semi variabile
  30. 2.6. Comportarea in curent alternativ a condensatoarelor
  31. Capitolul 3 Bobine
  32. 3.1. Inductivitatea/Inductanta unei bobine
  33. 3.2. Structura si classificarea bobinelor
  34. 3.3. Tipuri constructive de bobine
  35. 3.4. Ecranarea bobinelor
  36. 3.5. Caracteristici principale si circuite echivalente
  37. 3.6. Aplicatii ale bobinelor
  38. 3.6.1. Transformatorul
  39. 3.6.2. Circuitul RLC serie
  40. 3.6.3. Circuitul RLC derivatie
  41. 3.6.4. Circuite cuplate
  42. 3.6.5. Filtre electrice pasive
  43. Capitolul 4 Cablaje imprimate
  44. 4.1. Generalitati
  45. 4.2. Structura si clasificarea cablajelor imprimate
  46. 4.3. Metode si tehnologii de realizare a cablajelor imprimate
  47. 4.4. Realizarea cablajelor imprimate monostrat prin metode de corodare
  48. 4.4.1. Metoda fotografica
  49. 4.4.2. Metoda serigrafica
  50. 4.5. Realizarea foto-originalului
  51. 4.6. Realizarea cablajelor imprimate multistrat
  52. 4.7. Modele de cablaje imprimate
  53. 4.8. Echiparea cablajelor cu componente electronice
  54. Capitolul 5 Fiabilitatea componentelor pasive
  55. 5.1. Notiuni de fiabilitate
  56. 5.2. Fiabilitatea rezistoarelor
  57. 5.3. Fiabilitatea condensatoarelor
  58. 5.4. Fiabilitatea bobinelor
  59. 5.5 Fiabilitatea cablajelor imprimate echipate cu componente
  60. Capitolul 6 Tehnologia de montare a componentelor pe suprafata
  61. 6.1. Componente electronice pasive SMD
  62. 6.1.1. Rezistoare
  63. 6.1.2. Condensatoare ceramice ceramice multistrat
  64. 6.1.3. Condesatoare electrolitice cu aluminiu
  65. 6.1.4. Condensatoare electrolitice cu tantal
  66. 6.1.5. Termistoare
  67. 6.1.6. Rezistoare semivariabile
  68. 6.1.7. Bobine
  69. 6.2. Consideratii generale priving tehnologia montarii pe suprafata a componentelor
  70. Bibliografie

  Parametrii condensatoarelor

  Principalii parametri electrici ai condensatoarelor sînt:
  — capacitatea nominala, Cn [F]: reprezintă valoarea capacităţii condensatorului care trebuie realizată prin procesul tehnologic şi care este înscrisă pe corpui acestuia. Condiţiile de temperatură şi frecvenţă la care se măsoară capacităţile nominale sînt precizate de obicei în catalogul fabricii producătoare.
  — toleranţa, t. [%] reprezintă abaterea maximă a valorii reale a capacităţii faţă de valoarea ei nominală. Pentru condensatoare cu Cn≤1 μF incapacitatea nominală respectă valorile normalizate din seriile E—6, E—12, E—24, E—48, cu toleranţele corespunzătoare acestor serii (v, fig. 1.3). Pentru Cn> 1 μF, valorile nominale şi toleranţele depind de firma producătoare. Pentru condensatoarele electrolitice se dau de obicei toleranţe nesimetrice: (0%, +50%), (0%, +80%). (-10%, +30%), (-10%, +50%), (-10%, +100%), (-20%, +80%).
  — tensiunea nominala, Un [V], este tensiunea continuă maximi sau tensiunea alternativă eficace maximă care poate fi aplicată continuu la terminalele condensatorului, în gama temperaturilor de lucru. Valorile tensiunii nominale nu sînt normalizate; uzuale sînt următoarele valori: 6, 12, 16, 25, 63, 70, 100, 125, 250. 350, 450, 500, 650, l 000 V.
  — rezistenta de izolaţie. Riz [Ω], este definită ca raportul dintre tensiunea continuă aplicată unui condensator şi curentul care-l străbate, la 1 minut după aplicarea tensiunii; în funcţie de tipul condensatorului (deci de natura dielectricului), de izolaţie poate varia între 100 MΩ şi 100 GΩ. Condiţiile în care se efectuează măsurătorile (tensiune, temperatură, umiditate) sînt specificate în catalog. Pentru condensatoarele cu Cn>0,1 μF se indică în locul rezistenţei de izolaţie, constanta de timp δ = RizCn (care depinde de proprietăţile electrice ale dielectricului). Pentru condensatoarele electrolitice parametrul care interesează este curentul de fugă, If, care reprezintă curentul ce trece prin condensator cînd acestuia i se aplică o tensiune continuă la terminale, curent măsurat după un timp t (1 min, 5 min) de la aplicarea tensiunii continue.
  — tangenta unghiului de pierderi, tg δ [—]. Într-un condensator, din cauza pierderilor în dielectric şi în rezistenţa nenulâ a armăturilor şi terminalelor se disipă putere activă. Tangenta unghiului de pierderi, tg δ, se defineşte ca raportul dintre puterea activă, Pa , care se disipă pe condensator şi puterea reactivă, Pr , a acestuia (măsurate la frecvenţa la care se măsoară şi capacitatea nominală). Un condensator este cu atît mai bun cu cît puterea activă disipată în el este mai mică.

  Dacă considerăm o schemă echivalentă în care pierderile în condensator sînt reprezeniate fie prin rezistenţa r (în schema: echivalenţă serie), fie prin rezistenţa R (în schema echivalentă paralel). În fig. 2.5, construind diagrama fazorială tensiune—curent se observă că unghiul de defazaj φ dintre tensiunea aplicată şi curentul care parcurge condensatorul este mai mic decît 90° (φ=90° în cazul condensatorului ideal, fără pierderi). Complementul unghiului de defazaj este unghiul δ — unghiul de pierderi. Tangenta unghiului de pierderi, pentru cele două scheme echivalente este dată de relaţiile:

  equatia 2.2 - 1

  sau poate fi pusă sub forma raportului dintre puterea activă şi puterea reactivă a condensatorului.

  figura 2.5
  Fig. 2.5. Definirea tangentei unghiului de pierderi

  Mărimea tangentei unghiului de pierderi depinde de natura dielectricului şi de procesul tehnologic al condensatorului considerat; este de dorit ca această mărime să fie cît mai mică. În tabelul 2.2 sînt date valorile tipice ale tg δ pentru cîteva tipuri de condensatoare.

  Tabelul 2.2
  Valorile tg δ pentru cîteva tipuri de condensatoare
  tabelul 2.2

  — rigiditatea dielectrică reprezintă tensiunea maximă continuă pe care trebuie să o suporte condensatorul un timp minim (de obicei 1 minut) fără să apară străpungeri sau conturnări.
  — intervalul temperaturilor de lucru (Tmin—Tmax) reprezintă limitele de temperatură între care condensatorul funcţionează timp îndelungat. Natura dielectricului determină acest interval care poate fi:
  — (—10°C; +70°C) pentru condensatoarele cu polistiren şi cu hîrtie cerată;
  — (—40°C; +85°C) pentru condensatoarele cu mylar, ceramice, cu hîrtie uleiată;
  — (—25°C; +70°C) pentru condensatoare electrolitice,
  — (—40°C; +125°C) pentru condensatoarele electrolitice şi cele cu tantal.
  — coeficientul de variaţie a capacităţii cu temperatura, este definit de relaţia:

  equatia 2.2 - 2

  În cazul unei variaţii lineare, expresia lui devine:

  equatia 2.2 - 3

  unde:
  C0 este valoarea capacităţii la temperatura T0
  C este valoarea capacităţii Ia temperatura T.

  Coeficientul de temperatură este exprimat tot mai frecvent în „ppm/°C” — părţi pe milion pe grad Ceisius — definit astfel:

  equatia 2.2 - 4

  unde C, C0, T şi T0 au aceleaşi semnificaţii ca în relaţia de mai sus.

  — coeficientul de variaţie al capacităţii sub acţiunea unor anumiţi factori (cum ar fi: umiditatea, tensiunea aplicată, durată de păstrare etc.), Kp, este dat de relaţia:

  equatia 2.2 - 5

  unde C1 reprezintă valoarea condensatorului în condiţii normale de funcţionare iar C2 valoarea la care ajunge capacitatea condensatorului sub acţiunea factorului p.

      Editor: Admin | Afisat in: Carti, Electronica, Teorie | Raspunsuri (0) | November 2015

  Scrie un raspuns sau pune o intrebare

  Poti folosii: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>