Numar total de pagini: 729

Ultimele articole publicate


  `

  Ultimele mesaje

   • Ungureanu Mirel: Salutare Cum pot descarca revistele ?...
   • stan ion: cum sa deschide revista sa pot vedea uu...
   • Admin: Am raspuns pe e-mail....
   • Liviu Popa: Buna, Am avut o publicatie in Tehnium p...
   • Admin: Speram sa va ajute....
   • Admin: Buna Ion, scopul intial al website-ului ...
   • Ion: Buna ziua, Am o mare rugăminte legat ...
   • Costica Neculau: Multumesc! O carte foarte buna ca incepa...
   • Admin: tocmai am verificat si functioneaza...
   • Morariu Calin: Fisierul revista_ret_no.14_-_publicata_...

  Capacitatea unui condensator; clasificarea condensatoarelor

  Articol din cartea: A,B,C… Electronica in imagini

  Autori: ing. N. Drăgulănescu, ing. C. Miroiu,ing. D. Moraru

  1. Coperta carte A,B,C… Electronica in imagini
  2. Introducere
  3. Capitolul 1 - Rezistoare
  4. 1.1. Clasificarea rezistoarelor
  5. 1.2. Parametrii rezistoarelor
  6. 1.3. Simbolizarea si marcarea rezistoarelor
  7. 1.4. Rezistoare fixe
  8. 1.4.1. Rezistoare peliculare
  9. 1.4.2. Rezistoare bobinate
  10. 1.4.3. Rezistoare de volum
  11. 1.5. Conectarea in serie, paralel si mixta a rezistoarelor
  12. 1.6. Comportarea in curent alternativ a rezistorului
  13. 1.7. Aplicatii ale rezistoarelor fixe
  14. 1.8. Rezistoare variabile si semi variabile
  15. 1.9. Rezistoare neliniare
  16. 1.9.1 Termistoarele
  17. 1.9.2 Varistoarete
  18. 1.9.3 Fotorezistoarele
  19. Capitolul 2 Condensatoare
  20. 2.1. Capacitatea unui condensator; clasificarea condensatoarelor
  21. 2.2. Parametrii condensatoarelor
  22. 2.3. Simbolizarea si marcarea condensatoarelor
  23. 2.4. Condensatoare fixe
  24. 2.4.1. Condensatoarele ceramice
  25. 2.4.2. Condensatoare cu hartie
  26. 2.4.3. Condensatoare cu pelicula din material plastic
  27. 2.4.4. Condensatoare cu mica
  28. 2.4.5. Condensatoare electrolitice
  29. 2.5. Condensatoare variabile si semi variabile
  30. 2.6. Comportarea in curent alternativ a condensatoarelor
  31. Capitolul 3 Bobine
  32. 3.1. Inductivitatea/Inductanta unei bobine
  33. 3.2. Structura si classificarea bobinelor
  34. 3.3. Tipuri constructive de bobine
  35. 3.4. Ecranarea bobinelor
  36. 3.5. Caracteristici principale si circuite echivalente
  37. 3.6. Aplicatii ale bobinelor
  38. 3.6.1. Transformatorul
  39. 3.6.2. Circuitul RLC serie
  40. 3.6.3. Circuitul RLC derivatie
  41. 3.6.4. Circuite cuplate
  42. 3.6.5. Filtre electrice pasive
  43. Capitolul 4 Cablaje imprimate
  44. 4.1. Generalitati
  45. 4.2. Structura si clasificarea cablajelor imprimate
  46. 4.3. Metode si tehnologii de realizare a cablajelor imprimate
  47. 4.4. Realizarea cablajelor imprimate monostrat prin metode de corodare
  48. 4.4.1. Metoda fotografica
  49. 4.4.2. Metoda serigrafica
  50. 4.5. Realizarea foto-originalului
  51. 4.6. Realizarea cablajelor imprimate multistrat
  52. 4.7. Modele de cablaje imprimate
  53. 4.8. Echiparea cablajelor cu componente electronice
  54. Capitolul 5 Fiabilitatea componentelor pasive
  55. 5.1. Notiuni de fiabilitate
  56. 5.2. Fiabilitatea rezistoarelor
  57. 5.3. Fiabilitatea condensatoarelor
  58. 5.4. Fiabilitatea bobinelor
  59. 5.5 Fiabilitatea cablajelor imprimate echipate cu componente
  60. Capitolul 6 Tehnologia de montare a componentelor pe suprafata
  61. 6.1. Componente electronice pasive SMD
  62. 6.1.1. Rezistoare
  63. 6.1.2. Condensatoare ceramice ceramice multistrat
  64. 6.1.3. Condesatoare electrolitice cu aluminiu
  65. 6.1.4. Condensatoare electrolitice cu tantal
  66. 6.1.5. Termistoare
  67. 6.1.6. Rezistoare semivariabile
  68. 6.1.7. Bobine
  69. 6.2. Consideratii generale priving tehnologia montarii pe suprafata a componentelor
  70. Bibliografie

  Capacitatea unui condensator; clasificarea condensatoarelor

  Condensatorul este o componentă pasivă care, alături de rezistor, este utilizată frecvent în circuitele electronice [5], [6], [29].

  Dacă unui condensator i se aplică o tensiune continuă U, acesta se va încărca cu o sarcină Q, raportul dintre sarcina Q şi tensiunea U fiind o mărime constantă şi caracteristică pentru condensatorul considerat; acest raport se numeşte capacitatea condensatorului

  equatia 2.1 - 1

  În regim armonic, condensatorul este componenta pentru care, dacă i se aplică o tensiune variabilă în timp uc, între tensiunea aplicată şi curentul i care străbate condensatorul există relaţia:

  equatia 2.1 - 2

  C fiind capacitatea condensatorului. Condensatorul de capacitate C introduce în circuit o reactanţă capacitivă măsurată în Ω, XC = 1/ ωC , iar defazajul între tensiune şi curent este de 90°, tensiurea fiind defazată în urma curentului (figura 2.1). Unitatea de măsură pentru capacitate este faradul, simbol F; se folosesc frecvent submultiplii săi:

  1 μF = 10-6 F; 1 nF = 10-9 F; 1 pF = 10-12 F

  figura 2.1
  Fig. 2.1. Relaţia tensiune-curent pentru un condensator de capacitate C.

  Constructiv, condensatorul este alcătuit din două suprafeţe metalice numite armături între care şe află un mediu dielectric de permitivitate ε (constanta dielectrică de material). Pentru un condensator plan, capacitatea C este data de relaţia:

  equatia 2.1 - 5

  unde: ε0 = permitivitatea dielectrică absolută a vidului
  ε = permitivitatea absolută a dielectricului condensatorului
  εr = ε/ε0 = permitivitatea relativă a dielectricului
  S = suprafaţa armăturilor plane
  d = distanţa dintre armături
  Pentru un condensator cilindric, valoarea capacităţii se determină cu ajutorul relaţiei:

  equatia 2.1 - 6

  unde ε0 ,εr , ε au semnificaţiile de mai sus,
  l = lungimea cilindrului
  a = raza cilindrului interior
  b = raza cilindrului exterior
  Principial, cele două tipuri de condensatoare sînt ilustrate în fig. 2.2.

  figura 2.2
  Fig. 2.2. Construcţia principială a condensatorului: a) condensator plan; b) condensator
  cilindric.

  Din relaţiile date se observă importanţa permitivităţii dielectricului în obţinerea unor condensatori de capacitatea dorită; un condensator cu capacitatea C0 = ε0S/d, deci cu armăturile plane plasate în vid, va avea o capacitate εr mai mare decît C0 dacă între armături se va plasa un dielectric caracterizat prin permitivitatea absolută ε (sau prin cea relativă, εr = ε/ε0)

  equatia 2.1 - 8

  În cîmpuri electrice puternice, materialul dielectricîşi pierde proprietăţile izolante datorită unor fenomene interne specifice creşte curentul de conducţie în dielectric); fenomenul se numeşte străpungerea dielectricului. Valoarea intensităţii cîmpului electric la care se produce acest fenomen se numeşte rigiditate dielectrică şi se măsoară în kV/mm.

  Proprietăţile unor dielectrici uzuali sînt date în tabelul 2.1.

  tabelul 2.1

  Condensatoarele se pot clasifica după mai multe criterii: după natura dielectricului, din punct de vedere constructiv, al domeniului de frecvenţă, după domeniul de utilizare.
  Din punct de vedere constructiv există:
  a) condensatoare fixe, care-şi menţin constantă valoarea capacităţii no¬minale în tot timpul funcţionării;
  b) condensatoare reglabile şi
  c) condensatoare variabile (figura 2.3).

  Condensatoarele reglabile (denumite şi „semivariabile”, „ajustabile” sau „trimere”) se caracterizează prin faptul că valoarea capacităţii lor poate fi reglată (de regulă ocazional, la punerea în funcţie sau la verificări pe¬riodice), în limite reduse.

  Condensatoarele variabile sînt condensatoare a căror capacitate poate şi trebuie să fie modificată frecvent între anumite limite relativ largi impuse de funcţionarea circuitelor electronice (de exemplu condensatoare de acord pentru radioreceptoare).

  În funcţie de natura dielectricului, condensatoarele pot fi (fig. 2.3):
  — cu dielectric gazos (aer, vid, gaze electronegative),
  — cu dielectric lichid (ulei),
  — cu dielectric solid organic şi anorganic,
  — cu dielectric peliculă de oxizi metalici.

  figura 2.3
  Fig. 2.3. Clasificarea condensatoarelor.

  În categoria condensatoarelor cu dielectric gazos intră condensatoarele reglabile şi variabile cu aer; cînd condensatoarele variabile sînt destinate funcţionării în regim de tensiuni ridicate (de ordinul kilovolţilor), se folosesc ca dielectrici gaze electronegative sau incinte vidate.

  Condensatoarele cu dielectric lichid (ulei mineral sau ulei de transfor¬mator) sînt mai rar fabricate şi folosite la ora actuală.

  Condensatoarele cu dielectric solid anorganic au ca material dielectric sticla, mica şi materialele ceramice. Pentru condensatoare cu dielectric solid organic se folosesc hîrtia. pelicule sintetice nepolare (polistirenul, teflonul politetrafluoretilena. polipropilena) şi pelicule sintetice polare (polietilentereftalat, policarbonat, răşină poliamidică).

  O categorie aparte o constituie condensatoarele electrolitice care au dielectricul format dintr-o peliculă de oxid (AI2O3, Ta205, TiOa); cei mai utili¬zaţi sînt oxizii de aluminiu şi tantal. Cîteva dintre tipurile de condensatoare sînt ilustrate în fig. 2.4.

  figura 2.4
  Fig. 2.4. Diferite tipuri de condensatoare

      Editor: Admin | Afisat in: Carti, Electronica, Teorie | Raspunsuri (0) | November 2015

  Scrie un raspuns sau pune o intrebare

  Poti folosii: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>