Numar total de pagini: 729

Ultimele articole publicate


  `

  Ultimele mesaje

   • Ungureanu Mirel: Salutare Cum pot descarca revistele ?...
   • stan ion: cum sa deschide revista sa pot vedea uu...
   • Admin: Am raspuns pe e-mail....
   • Liviu Popa: Buna, Am avut o publicatie in Tehnium p...
   • Admin: Speram sa va ajute....
   • Admin: Buna Ion, scopul intial al website-ului ...
   • Ion: Buna ziua, Am o mare rugăminte legat ...
   • Costica Neculau: Multumesc! O carte foarte buna ca incepa...
   • Admin: tocmai am verificat si functioneaza...
   • Morariu Calin: Fisierul revista_ret_no.14_-_publicata_...

  Comportarea in curent alternativ a rezistorului

  Articol din cartea: A,B,C… Electronica in imagini

  Autori: ing. N. Drăgulănescu, ing. C. Miroiu,ing. D. Moraru

  1. Coperta carte A,B,C… Electronica in imagini
  2. Introducere
  3. Capitolul 1 - Rezistoare
  4. 1.1. Clasificarea rezistoarelor
  5. 1.2. Parametrii rezistoarelor
  6. 1.3. Simbolizarea si marcarea rezistoarelor
  7. 1.4. Rezistoare fixe
  8. 1.4.1. Rezistoare peliculare
  9. 1.4.2. Rezistoare bobinate
  10. 1.4.3. Rezistoare de volum
  11. 1.5. Conectarea in serie, paralel si mixta a rezistoarelor
  12. 1.6. Comportarea in curent alternativ a rezistorului
  13. 1.7. Aplicatii ale rezistoarelor fixe
  14. 1.8. Rezistoare variabile si semi variabile
  15. 1.9. Rezistoare neliniare
  16. 1.9.1 Termistoarele
  17. 1.9.2 Varistoarete
  18. 1.9.3 Fotorezistoarele
  19. Capitolul 2 Condensatoare
  20. 2.1. Capacitatea unui condensator; clasificarea condensatoarelor
  21. 2.2. Parametrii condensatoarelor
  22. 2.3. Simbolizarea si marcarea condensatoarelor
  23. 2.4. Condensatoare fixe
  24. 2.4.1. Condensatoarele ceramice
  25. 2.4.2. Condensatoare cu hartie
  26. 2.4.3. Condensatoare cu pelicula din material plastic
  27. 2.4.4. Condensatoare cu mica
  28. 2.4.5. Condensatoare electrolitice
  29. 2.5. Condensatoare variabile si semi variabile
  30. 2.6. Comportarea in curent alternativ a condensatoarelor
  31. Capitolul 3 Bobine
  32. 3.1. Inductivitatea/Inductanta unei bobine
  33. 3.2. Structura si classificarea bobinelor
  34. 3.3. Tipuri constructive de bobine
  35. 3.4. Ecranarea bobinelor
  36. 3.5. Caracteristici principale si circuite echivalente
  37. 3.6. Aplicatii ale bobinelor
  38. 3.6.1. Transformatorul
  39. 3.6.2. Circuitul RLC serie
  40. 3.6.3. Circuitul RLC derivatie
  41. 3.6.4. Circuite cuplate
  42. 3.6.5. Filtre electrice pasive
  43. Capitolul 4 Cablaje imprimate
  44. 4.1. Generalitati
  45. 4.2. Structura si clasificarea cablajelor imprimate
  46. 4.3. Metode si tehnologii de realizare a cablajelor imprimate
  47. 4.4. Realizarea cablajelor imprimate monostrat prin metode de corodare
  48. 4.4.1. Metoda fotografica
  49. 4.4.2. Metoda serigrafica
  50. 4.5. Realizarea foto-originalului
  51. 4.6. Realizarea cablajelor imprimate multistrat
  52. 4.7. Modele de cablaje imprimate
  53. 4.8. Echiparea cablajelor cu componente electronice
  54. Capitolul 5 Fiabilitatea componentelor pasive
  55. 5.1. Notiuni de fiabilitate
  56. 5.2. Fiabilitatea rezistoarelor
  57. 5.3. Fiabilitatea condensatoarelor
  58. 5.4. Fiabilitatea bobinelor
  59. 5.5 Fiabilitatea cablajelor imprimate echipate cu componente
  60. Capitolul 6 Tehnologia de montare a componentelor pe suprafata
  61. 6.1. Componente electronice pasive SMD
  62. 6.1.1. Rezistoare
  63. 6.1.2. Condensatoare ceramice ceramice multistrat
  64. 6.1.3. Condesatoare electrolitice cu aluminiu
  65. 6.1.4. Condensatoare electrolitice cu tantal
  66. 6.1.5. Termistoare
  67. 6.1.6. Rezistoare semivariabile
  68. 6.1.7. Bobine
  69. 6.2. Consideratii generale priving tehnologia montarii pe suprafata a componentelor
  70. Bibliografie

  Comportarea in curent alternativ a rezistorului

  Pentru a se vedea cum se comportă în curent alternativ un rezistor idealizat (fără elemente parazite), de rezistenţă R, să considerăm circuitul din fig. 1.22, unde un generator de tensiune alternativă va debita pe rezistorul R un curent i(t).

  figura 1.22Fig. 1.22. Comportarea în curent alternativ a rezistorului: a) schema electrică; b) diagrama fazorială.

  Relaţia dintre tensiunea un care apare la bornele rezistorului R şi curentul i(t) care îl străbate este, con-form legii lui Ohm:

  equatia 1.6 - 1

  Dacă: i(t) = / sin ωt unde: l = amplitudinea (valoarea maximă) a curentului,
  ω = 2π/T = 2πf = pulsaţia, T = perioada,
  f = frecvenţa semnalului sinusoidal,
  i, u – valoarea instantanee a curentului şi respectiv a tensiunii,
  atunci expresia tensiunii la bornele rezistorului devine:

  equatia 1.6 - 4

  Rezultă, deci, la bornele rezistorului o tensiune sinusoidală în fază cu curentul.

  O mărime sinusoidală, A sin ωt, se reprezintă de obicei printr-un vector A a cărui mărime este egală cu amplitudinea A şi care se roteşte în jurul unui punct fix O în sens trigonometric cu viteza unghiulară ω. Acest vector se numeşte fazor rotitor pentru că unghiul descris de fazor în momentul t (momentul iniţial ti=0) este egal cu faza mărimii sinusoidale, ωt. Proiecţia fazorului pe axa perpendiculară pe axa de referinţă reprezintă tocmai valoarea instantanee a mărimii sinusoidale, A sin ωt (figura 1.23).

  figura 1.23
  Fig. 1.23. Diagramă de fazori rotitori

  În cazul în care presupunem că axa OX se roteşte cu viteza ω în sens invers trigonometric, vectorul A devine staţionar şi se numeşte fazor staţionar.

  Reprezentarea mărimilor sinusoidale cu ajutorul fazorilor staţionari permite punerea în evidentă a defazajelor dintre ele.

  Astfel, pentru rezistorul R străbătut de curentul sinusoidal i(t) = I sin ωt, diagrama fazorială este ilustrată în fig. 1.22 b.

  Puterea absorbită de rezistor este o funcţie de timp şi se poate pune sub forma:

  equatia 1.6 - 6

  Dacă se calculează valoarea medie a puterii, se găseşte:

  equatia 1.6 - 7

  unde URef şi Ief sînt valorile eficace ale mărimilor sinusoidale şi sînt date de relaţiile:

  equatia 1.6 - 8

  Valoarea eficace Ief a unui curent i(t)=I sin ωt este numeric egală cu intensitatea unui curent continuu care, strâbătînd aceeaşi rezistentă ca şi curentul alternativ timp de o perioadă T, dezvoltă aceeaşi cantitate de căldură.

  Se deduce că:

  Ief = I / √2

  iar expresia instantanee a curentului devine:

  i(t) = I sin ωt =Ie√2sin ωt

  Dacă o mărime sinusoidală are şi fază iniţială expresia instantanee devine:

  a(t) = A√2sin (ωt + φ)

  În calculele circuitelor electronice, a păstra acest mod de scriere este destul de dificil, mai ales cînd apar relaţii ample şi complicate. S-a trecut la o scriere simplificată care foloseşte proprietăţile numerelor complexe. Folosind această scriere simplificată în complex, mărimea a(t) va fi caracterizată numai de valoarea eficace A şi faza iniţială:

  a(t) = Aeee, (j = √-1)

  Introducerea operatorului j uşurează operaţiile de derivare şi integrare; astfel reactanţa inductivă şi defazajul de π/2 introduse de bobină în circuit vor putea fi scrise:

  jXL = jωL iar pentru condensator: Xc/j = -jXc = 1/ jωC.

  Aceste noţiuni ne sînt necesare pentru a analiza comportarea rezistorului real în arcuit, la diferite frecvenţe.
  Din analiza proceselor tehnologice ale diferitelor tipuri de rezistoare rezultă că rezistorul real prezintă o serie de elemente parazite care modifică funcţionarea lui, mai ales la frecvenţe înalte. De exemplu rezistoarele bobinate şi chiar şi cele cu peliculă dar spiralate prezintă o inductanţă parazită care, la frecvente mari, este supărătoare.

  Rezistoarele cu peliculă de oxizi metalici au această inductanţă practic nulă.

  Rezistoarele bobinate prezintă şi capacităţi parazite între spire datorită diferenţei de potenţial între ele; apar de asemenea la toate tipurile de rezistoare capacităţi parazite ale terminalelor faţă de masă.
  Astfel, schema echivalentă a rezistorului tehnic real este prezentată în figura 1.24.

  figura 1.24
  Fig. 1.24. Schema echivalentă a rezistorului tehnic real

  Dacă se notează cu C12 capacitatea parazită echivalentă între extremităţile rezistorului, cu C1 şi C2 capacităţile parazitare ale terminalelor faţă de masă, şi cu L inductivitatea parazită datorată cîmpului magnetic ce apare prin fenomen de inducţie magnetică în elementul rezistiv străbătut de curent, se poate calcula o impedanţă, respectiv o admitanţă echivalentă astfel:

  equatia 1.6 - 15

  Dacă notăm

  equatia 1.6 - 16

  expresia admitanţei se poate scrie:

  equatia 1.6 - 17

  Rezultă că:
  — dacă raportul 1/R√(L/C)<1, admitanţa are caracter capacitiv la orice frecvenţă; — pentru 1/R√(L/C)>1 admitanţa are caracter inductiv la joasă frecvenţă şi capacitiv pentru frecvenţe inalte, existînd o frecventă ω0 pentru care circuitul se comporta aproximativ ca o rezistenţă pură;
  — pentru √(L/C) / R ≈ 1circuitul se comportă aproximativ ca o rezistentă pură în domeniul pentru care ω<0,3 ωr. Prin tehnologie de fabricaţie adaptată se poate obţine relaţia dorită între R şi elementele parazite, într-o anumită bandă de frecvenţă. [raw_html_snippet id="electronica-in-imagini-link-content"]

      Editor: Admin | Afisat in: Carti, Electronica, Teorie | Raspunsuri (0) | November 2015

  Scrie un raspuns sau pune o intrebare

  Poti folosii: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>